Wielka elegia dla Tomka Kunata

Ten wiersz jest autorstwa Krzysztof Jaworski.

\\"Zasadniczo
bicie konia nie
kłóci się z moją filozofią
życiową a nawet
ją wzmaga\\" powiedział Tomek
Kunat, miesiąc później
złamał sobie obojczyk.
Śpiewano o nim piosenki.
Miał zostać prezydentem.
Stanowczo zabronił mi napisania tego wiersza.
Różnie układało mi się w tych sprawach,
ale nigdy nie miałem swojej filozofii.
Tomek,
czekam na moment, w którym docenisz
tę zabójczą elegię.