James Joyce

Epoka literacka: XX-lecie międzywojenne