Über allen Gipfeln ist Ruh / Ponad szczytami cisza

Autorem wiersza jest Inny

Johann Wolfgang von Goethe

Über allen Gipfeln
Ist Ruh.
In allen Wipfeln
Spürest du
Keinen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde!
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Mar_tula Joppulkowa

ponad szczytami
cisza
na wierzchołkach
czujesz
zaledwie wiatr
umilkły ptaki w lesie!
poczekaj, wkrótce
umilkniesz i ty


Czytaj dalej: Oda do starości