Myślę o tobie - Grossek-Korycka Maria

Autorem wiersza jest Inny

Gwiazdy otwarły gorejące oczy
Święte patronki strudzonej czeladzi.
Noc po mnie cienie coraz grubsze toczy,
Czemuż sen pierzcha, coś jakby mu wadzi...
Myśle o tobie!

Nie dość noc jeszcze bezsennoscią długą
Że nie z zegaru gęgąjacych gąsek
Tak słodko! Żadnej rozmowy... Szaruga...
Nic nie przeszkadza, żaden obowiązek...
Myśle o tobie!

Jak się na wodach kołyszą lotosy
Na świadomosci twarz się twą kołysa,
Rzucam na pościel rozplecione włosy
I ręce na krzyż - w grobie nocy, cicha
Myśle o tobie!


Czytaj dalej: Oda do starości