Za późno - Jan Długosz

Autorem wiersza jest Inny

To tylko błysk,
To tylko szmer,
To tylko ćwierć sekundy!
A już krzyk
I haka dźwięk,
Koniec ostatniej rundy.
Myśl? na nic.
Myśl? po co?
Za późno.
Szkoda, że
Promień zgasł.
A potem już ciemność...
Może blask...
Czy tak?


Czytaj dalej: Księga ubogich - I

#Wiersze o górach