Księża i chłopi

Autorem wiersza jest Zbigniew Herbert

Księża wyprowadzają chłopów na płaską wyżynę. Sadzają ich
równo jak kartofle, wśród kwaśnych pagórków, na łagodnym sto-
ku. Lipy się stroją i ronią liście.
Chłopi chcą księży wyprowadzić w pole. Bronią się księża bia -
łymi rączkami. Nie lubią tego pogańskiego siewu. Kto raz idzie
do ziemi, nie powinien zakwitnąć. Lipy się stroją i ronią liście.
Tedy przekomarzania i targi z kościelnym Merkurym, żeby nie
ciągnął za sznur, nie kołysał ciężkiego serca, nie straszył wron.


Czytaj dalej: Przesłanie Pana Cogito