Złoto natury

Autorem wiersza jest Robert Frost

Pierwsza JEJ zieleń jest złotem,
Wnet barwę zatraca potem.
Wczesny JEJ liść jest kwiatem;
Godzinę ledwo nad światem.
Liść do liścia przepada.
Tak Eden w żałość osiada,
Tak dzień pogrąża świtanie.
Nic złote się nie ostanie


Czytaj dalej: Droga