Robert Frost

Biografia

poeta amerykański; wywarł znaczny wpływ na współczesną poezję amerykańską, zwłaszcza jej nurt refleksyjno-metafizyczny; w utworach filoz. zadumę nad problemem tożsamości i wolności człowieka włączył w obraz codzienności, będący odbiciem krajobrazu, folkloru, tradycji i języka Nowej Anglii; liczne zbiory wierszy, m.in. New Hampshire (1923), Collected Poems (1930), A Further Range (1936), A Witness Tree (1942), In the Clearing (1962); dramaty poet.: A Masque of Reason (1945), A Masque of Mercy (1947); pol. wybór Wiersze (1972), 55 wierszy (1992).