Pieśń Trzecia (fragment)

Ten wiersz jest autorstwa Dante Alighieri.

1 "Przeze mnie droga w miasto utrapienia, Przeze mnie droga w wiekuiste męki, Przeze mnie droga w naród zatracenia. 4 Jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki. Wziosła mię z gruntu Potęga wszechwłodna, Mądrość najwyższa, Miłość pierworodna; 7 Starsze ode mnie twory nie istnieją, Chyba wieczyste - a jam niepożyta! Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją..." 10 Na odrzwiach bramy ten się napis czyta, O treści memu duchowi kryjomej. "Mistrzu - szepnąłem - z tych słów groza świta!" 13 A on mi na to, jak człowiek świadomy: Tu oczyść serce podłością zatrute, Tu zabij w sobie wszelki strach znikomy. 16 Do miejsc my przyszli, gdzie czynią pokutę Owi, com mówił, boleści dziedzice, Duchy ze skarbu poznania wyzute".