***kiedy się bogu spodobało

Autorem wiersza jest Edward Estlin Cummings

Kiedy się bogu spodobało
wynaleźć wszystko - nabrał tchu
większego niż cyrkowy balon
i wszystko naraz puścił w ruch

gdy człowiek zniszczyć chciał samego
siebie - tak długo przesiewał
było i będzie aż znalazł dlaczego
i strzaskał je w ponieważ


Czytaj dalej: ***Noszę Twe serce z sobą