***jeśli szukasz prawd

Autorem wiersza jest Edward Estlin Cummings

jeśli szukasz prawd

nie wkraczaj na trkat
trakty wiodą ku

a prawda jest tu


Czytaj dalej: ***Noszę Twe serce z sobą