Do imionnika

Autorem wiersza jest Lord George Byron

Jako na głazie zimnego grobowca
Kreślone imię zatrzyma wędrowca,
Tak niech i moje z tej zimnej stronicy
Zwróci na chwilę przelot twej źrenicy.

A gdy to imię błyśnie w twoim oku
W której bądź stronie i w którym bądź roku,
Pomyśl, uniósłszy przeszłości zasłonę,
Że tu me serce leży pogrzebione.

Malta, 14 wrezśnia 1809

Przełożył Józef Paszkowski
Stworzył G.G.N.Lord Byron
http://byron.blog.pl/archiwum/index.php?nid=1165294


Czytaj dalej: Żegnaj