Jak znaleźć skarb

Autorem wiersza jest Jan Brzechwa

Za dawnych czasów ludzie bardzo często zakopywali pieniądze w garnkach. Znalezieńie takiego skarbu jest rzeczą niezwykle pożyteczną, a zarazem przyjemną. Chcę tu zalecić najprostszy i najłatwiejszy sposób, jak można taki skarb odszukać.
Należy kupić niewielki szmat ziemi i podzielić go na sto równych części. Następnie trzeba sprawić sobie łopatę i zacząć kopać pierwszą cząstkę jak najgłębiej. Gdy skarbu nie znajdziemy, należy przenieść się na drugą ze stu cząstek i kopać ją do tej samej głębokości, co i pierwszą. Gdy i tu skarbu nie będzie, trzeba kopać trzecią cząstkę, potem czwartą itd. aż do setnej. Gdyby się skarb w dalszym ciągu nie znalazł, kupujemy drugi szmat ziemi dowolnej wielkości, dzielimy go znów na sto części i każdą część kopiemy po kolei aż do skutku. Wcześniej czy Później skarb musi się znaleźć. Gdyby i tu nie było, należy kupić trzeci szmat ziemi, potem czwarty itd., i kopać je w sposób opisany wyżej, dopóki nie natrafi się na skarb.


Czytaj dalej: Przygody Pchły szachrajki