*** (Wmaszerowuje armia)

Autorem wiersza jest Josif Brodski

Wmaszerowuje armia.
Co może, to zagarnia.
Ludność klnie albo łka i
ucieka z tobołkami.
Każdy kraj świata śle
swojego attache\' :
trzeba symetrię ścisłą
wnieść w przyszłe cmentarzysko.

Odczyt erudyty:
"Cel bandyty". Zabity,
mniej skuteczny w wymowie,
gnije tymczasem w rowie.

U brzegów - gęsty szereg
kosztownych kanonierek.
Bandera w pasy. Fala.
Załoga się opala.

Do wrogiego bliźniego
na wojnie jest daleko.
Przemawiaj, aż się spocisz:
i tak bliżej ma pocisk.

O porawność gehenny
dbają błękitne hełmy.
Okrąły stół (jak zero)
pomnaża liczbę sierot.

Tym się różni od nafty
krew, że jest jej doprawdy
ile dusza zapragnie:
przelewaj - nie zabraknie.

My z to, neutralni,
mamy prawo w jadalni,
żując stek lub warzywo,
śmierć oglądać na żywo.

Ojczyznę wolnych ludzi
coś od środka paskudzi:
demokratyczne nawyki
nie zastąpią etyki.

Opłakuj martwych, ale
módl się za tych, co dalej
śpią pod ruin osłoną,
wiedząc, że ich zdradzono.


Czytaj dalej: *** (Szkoda, że cię tu nie ma)