Ofiarując egzemplarz Żywotów

Autorem wiersza jest Tadeusz Boy-Żeleński

Jeśli, mileńka, słodkie oczy twoie,
Mknąc po buxtabach tey anticzney xięgi,
Bogday raz uźrzą w iey kartach nas dwoie,
Nie żal mi będzie przydługszey mitręgi:
By spektr choć zbudzić twey lubey ochoty,
Wartać iest wydać z siebie siodme poty.


Czytaj dalej: *** (A kiedy przyjdzie...)