Mironczarnia

Autorem wiersza jest Miron Białoszewski
Interpretacja

męczy się człowiek Miron męczy
znów jest zeń słów niepotraf
niepewny cozrobień
yeń


Czytaj dalej: Podłogo, błogosław!