Polski odruch historyczny

Autorem wiersza jest Miron Białoszewski

15 lat temu duże dzieci
dorośli też peronują swojsko co
do minuty Warszawa-Miński

pół godziny roz...ruchu rozkła-
du
z miejsca
po ciężkim słońcu
tłumy z dziećmi kalekami
pod
miną wejścia w czekanie
nie wiadomo z jakimi gotowo-
ściami na ostateczności ze
szczyptą niepokoju
co by się
dało mimo wszystko


Czytaj dalej: Podłogo, błogosław!