Namuzowywanie

Autorem wiersza jest Miron Białoszewski

Muzo
Natchniuzo

tak
ci
końcówkowuję
z niepisaniowości

natreść
mi
ości
i
uzo


Czytaj dalej: Podłogo, błogosław!