Miłość Macierzyńska

Autorem wiersza jest Władysław Bełza

O! miłości matczyna! rajski chlebie Boży!
Miłości! którą tylko Bóg dzieli i mnoży!
Tyś nam uczty Chrystusa bratnim stołem onym,
Dla wszystkich marnotrawnych synów zastawionym!


Czytaj dalej: Lato