Przybys

Autorem wiersza jest Charles Baudelaire

- Kogo najbardziej kochasz, powiedzże zagadkowy przybyszu? ojca, matkę, siostrę,
czy może brata?
- Nie mam ani ojca, ani matki, ani siostry, ani brata.
- Twych przyjaciół?
- Mówi Pan słowami, których sens nieznany mi pozostanie do Dnia Sądnego.
- Twą ojczyznę?
- Nieważne mi gdzie leży.
- Piękno?
- Ukochałbym je chętnie, boginię, piękna i nieśmiertelną.
- Złoto?
- Nienawidzę go tak, jak Pan nienawidzi Boga.
- Cóż więc kochasz, przybyszu wyjątkowy?
- Kocham, chmury... obłoki, które płyną... tam.. tam... wspaniałe chmury!


Czytaj dalej: Litania do Szatana