Matka z Wykusu

Autorem wiersza jest Stanisław Baliński


Matko Bolesna z Wykusu,
Łzy Ci spływają po twarzy,
Bo tylu padło akowskich wiarusów,
Gdy szalał gwałt tu wraży!

Bolesna Matko zasmucona,
Serce przeszywa ci miecz:
Niejedna wieś tu spalona,
Przy drogach skrwawiony mlecz,
Zabite dzieci,
Matki
I ojcowie
Gdzie chaty, tam pogorzeliska...

Któż Twój ból Matko wypowie,
I to cierpienie, co łzy Ci wyciska...

Jednak jest w Twoim wizerunku
Także znak Polski Walczącej -
Kotwica, symbol ratunku
I ofiarności gorącej,

A z Twego serca, o matko Boża,
Biją jasne promienie łask -
I z nich jest nadziei zorza,
Wolności brzask...

Matko z Wykusu Bolesna,
Choć łzy Ci płyną po twarzy,
Bo boleść tu była bezkresna,
To jednak serce się żarzy,
Promienność Twojej opieki,
Nagrody za walki trud!
Daj nam szczęście na wieki!
Wspieraj swój lud!...


Czytaj dalej: Słoneczniki