Skocz do zawartości

Warunki rejestracji

1. Osoba, która zdecydowała się opublikować wiersze w naszym serwisie jest formalnie nazywana użytkownikiem serwisu, jego działania współpracą serwisu z użytkownikiem, dane zamieszczone w serwisie - za zgodą użytkownika - publikacją autorską.

2. Użytkownik, który publikuje w serwisie www.poezja.org swój wiersz / komentarz, z chwilą dodania swoich danych, automatycznie akceptuje regulamin www.poezja.org.

3. Użytkownik, który publikuje w serwisie www.poezja.org swój wiersz / komentarz, musi mieć świadomość, że nie przestrzeganie regulaminu www.poezja.org, może prowadzić do zablokowania dostępu do serwera.

a) Dostęp może być zabrany:
- czasowo
Na okres subiektywnie wymierzony przez blokującego.
- trwale

4. Użytkownik ma prawo do:

a) Swobodnej (nieskrępowanej) dyskusji na łamach www.poezja.org. W tym krytyki pod adresem www.poezja.org oraz moderatora.
- Poprzez dyskusje rozumie się wymianę poglądów, doświadczeń, wiedzy; tekst dyskusji nie może obrażać osób trzecich lub bezpośrednio zainteresowanych dyskusją.

b) Publikacji dowolnej ilości komentarzy.

c) Publikacji jednego wiersza w ciągu x (gdzie x, to ustalony limit poezja.org) godzin od chwili dodania poprzedniego.

5. Użytkownik nie ma prawa do :

a) publikowania cudzych prac, wierszy - bez zgody autora tychże wierszy/danych.

b) Łamania prawa polskiego na łamach www.poezja.org.

c) Żądania od administratora lub/i moderatora www.poezja.org, aby zmienił/usunął tekst krytyki (czyli komentarz), skierowanej pod adresem Twojego/obcego wiersza.

d) Żądania od administratora lub/i moderatora www.poezja.org, aby zmienił/usunął Twój/obcy wiersz.

e) Rozpowszechniania na łamach serwisu www.poezja.org ideologii faszystowskich i antysemickich.

f) Publikować treści zabronione przez prawo, wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), obraźliwe, naruszające prawa serwisu (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.) lub innych osób (art. 23 i 43 Kodeksu cywilnego), albo narusząjace zasady współżycia społecznego.

g) Reklamowania stron InterNetowych, produktów, tomików i tym podobne, na łamach serwisu, tj. w publikujących danych. [Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r (Dz.U. nr 144, poz. 1204) ]

h) Używania (pisania) w wierszu / danych / komentarzu / tytule DRUKOWANYCH LITER.

i) Publikowania danych, w innym niż polski - języku.

h) Teksty, które nawołują do szerzenia nienawiści, ksenofobii lub konfliktów między narodami i/lub innymi grupami społecznymi.

6. Pozostałe.

a) Właściciel serwera ma prawo do zmiany tego regulaminu.

b) Administrator ma prawo do dowolnej interpretacji tego regulaminu.

c) Moderator oraz Administrator może usunąć wiersz / komentarz, bez podawania przyczyny.

d) Administrator na żądanie użytkownika, może (ale nie musi!) przedłożyć stosowne dowody na publikacje przez danego autora swoich danych w serwisie.

e) www.poezja.org nie ponosi odpowiedzialności za:

- stratę danych.
- uszkodzenie danych.
- modyfikację danych przez osoby trzecie.

f) Moderator oraz administrator serwisu www.poezja.org ma pełne prawo do:

- skasowania danych.
- wyłączenia serwera o każdej porze roku, miesiąca, dnia.
- modyfikacji danych.
- wyrzucenia użytkownika z www.pozja.org.

g) www.poezja.org nie jest właścicielem wierszy.
- Właścicielem wierszy jest osoba, która posiada dostęp do konta noszącego godło właściciela, tj. login i hasło w systemie www.poezja.org.

h) Serwis www.poezja.org nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i opinii przysyłanych przez użytkowników. Osoba umieszczająca komentarze niezgodne z polskim prawem lub naruszające dobra osób trzecich, wulgarne lub obraźliwe może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

i) Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do www.poezja.org z tytułu naruszenia ich praw przez:
i1) wykorzystanie tekstu nadesłanego przez Użytkownika na forum debiuty,
i2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie Użytkownika,
i3) zniszczenie, zniekształcenie, wykorzystanie danych Użytkownika przez osobę niepowołaną,

Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

ZASADY

1. Na www.poezja.org oceniamy utwór, nie autora.

2. Uzasadnij swój komentarz.

3. Każdy zarejestrowany czytelnik ma prawo skrytykować Twój wiersz. Przyjmij godnie wszelką krytykę. Uszanuj zdanie innych, jeżeli sam(a) chcesz być szanowany(a).

4. Nie komentuj wierszy niedbale, pobieżnie. Jeżeli nie masz czasu, chęci, nie komentuj wiersza.

5. Bądź kulturalny. Pisz klarowne komentarze (zrozumiałe). Unikaj kolokwializmów, wulgaryzmów, sloganów. Nie awanturuj się. Nie mścij się na krytyku. Nie bądź złośliwy(a). Pisz bez błędów ortograficznych.

6. Dodawaj konstruktywne komentarze.

Pamiętaj, że wolimy pięć ciekawych, konstruktywnych, merytorycznych komentarzy na miesiąc, niż 100000 nieracjonalnych.

7. Nie twórz TWA (Towarzystw Wzajemnej Adoracji).

8. Nie działaj na szkodę serwisu.

9. Masz prawo posiadać TYLKO jedno konto.

10. Moderator nie musi podawać przyczyny usunięcia, przesunięcia, modyfikacji Twojego utworu, komentarza.

11. PISZ NA TEMAT. Prywatne dyskusje nikogo tutaj nie interesują, poza Tobą i odbiorcą.


Definicje:
W niniejszym regulaminie używane są pojęcia, których znaczenie jest następujące:
Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem http://www.poezja.org/, której dotyczy ten regulamin.
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
Administrator - osoba bądź grupa osób będąca właścicielem Serwisu.
Treść - jakiekolwiek materiały i informacje, w szczególności teksty, linki, zdjęcia, obrazki, video oraz inne multimedia.
Dane osobowe - informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1. Postanowienia ogólne:

Głównym przeznaczeniem serwisu jest umieszczanie i przeglądanie treści przez Użytkowników.
Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu.
Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
Użytkownicy korzystający z serwisu muszą mieć powyżej 13 lat.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszego Regulaminu, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi.
Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie oprogramowania i sprzętu.

2. Prywatność

 
  • Administrator jest zobowiązany do przechowywania i przetwarzania danych osobych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik podczas rejestracji w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie adresu e-mail do celów statystycznych oraz marketingowych.
  • Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć wprowadzone dane osobowe.3. Korzystanie ze stron Serwisu

Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień właściwego dla niego systemu prawnego oraz niniejszych Regulaminu.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz za wszystkie Treści, które zostały umieszczone przez jego konto w Serwisie.
Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora wprowadzonych danych i dodanych Treści w celu prowadzenia Serwisu.
Użytkownik jest zobowiązany:
nie wprowadzać do Serwisu jakichkolwiek materiałów dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy lub handlu; chyba, że za zgodą Administratora,

nie korzystać z dostępu do Serwisu lub gromadzonej za jego pośrednictwem informacji dla celów wysyłki nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spamu).

Użytkownikowi nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. W szczególności za nieuczciwe metody uważane są:

podawanie się za innego Użytkownika,

korzystanie z bramek proxy, które modyfikują/ukrywają adres IP

Użytkownik zobowiązuje się zaniechać podejmowania wszelkich akcji, które zakłócałyby lub zagrażałyby funkcjonowaniu serwisu lub poszczególnych udostępnionych tam usług. Zobowiązuje się także nie sięgać po dane do korzystania, do których nie jest upoważniony.

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwości korzystania z Serwisu z posłużeniem się określonym adresem IP. Wniosek o usunięcie blokady podlega rozpatrzeniu w trybie postępowania reklamacyjnego.

Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w Serwisie z użyciem wybranego przez siebie Loginu i Hasła oraz adresu e-mail użytych podczas rejestracji.

Zabrania się Użytkownikowi umieszczania lub rozpowszechniania na stronach internetowych Usługodawcy, a zwłaszcza w ramach udostępnionych możliwości komunikacyjnych, treści, które:
naruszają obowiązujące prawo, porządek społeczny lub normy obyczajowe,
naruszają prawa do marki, patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie, tajemnice firmowe lub inne prawa osób trzecich,
wywierają fałszywe wrażenie, iż pochodzą od Administratora lub są przez nią akceptowane,
zawierają dane osobowe osób trzecich, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie,
stanowią przyrzeczenia lub wezwania do składania przyrzeczeń korzyści materialnych z tytułu korzystania z Serwisu.
Administrator informuje, że wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć mogą być zgłaszane za adres e-mail: admin@lionproject.eu

4.Sankcje i uprawnienia Administratora

W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu zawartych w niniejszych Regulaminie, naruszenia prawa, bądź zachowania uznanego przez administratora Serwisu za naruszające zasady korzystania z niego, Administrator jest uprawniony do podjęcia i realizacji działań mających na celu wyeliminowanie takich zachowań, a w szczególności:
wysłania Użytkownikowi wiadomości prywatnej z ostrzeżeniem,
stałego bądź tymczasowego zablokowania konta Użytkownika,
usunięcia konta Użytkownika
Administrator ma prawo do usuwania Treści naruszających prawo bądź regulamin.
W czasie czasowego wykluczenia Użytkownik nie ma prawa do ponownej rejestracji w Serwisie.
Administrator zastrzega sobie prawo do stałego zablokowania konta użytkownika w fazie zamkniętych testów.

5. Niedostępność serwisu

Administrator zapewnia dostęp do usług średnio 98% dni w roku. Pozostałe terminy przeznaczone są na prace konserwacyjne na serwerze bądź interwencje naprawcze.