Skocz do zawartości
Polski Portal Literacki

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'konkurs' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

 • Wiersze debiutanckie
  • Wiersze gotowe
  • Warsztat - gdy utwór nie całkiem gotowy
 • Wiersze debiutanckie - inne
  • Haiku, fraszki i miniatury poetyckie
  • Limeryki
  • Palindromy
  • Satyra
  • Poezja śpiewana
  • Zabawy słowem
 • Proza
  • Proza - opowiadania i nie tylko
  • Warsztat dla prozy
 • Konkursy
  • Konkursy
 • Fora dyskusyjne
  • Hydepark
  • Forum dyskusyjne - ogólne
  • Forum dyskusyjne o poezja.org
 • Różne
  • Test / śmietnik

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

 • Od tej daty

  Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

 • Od tej daty

  Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Od tej daty

  Do tej daty


Grupa podstawowa


About Me

Znaleziono 21 wyników

 1. Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza jest Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu. Nasz Konkurs adresowany jest do osób w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzieży do lat 18 oraz dorośli. Poeto, napisz wiersz i prześlij go na adres Centrum Kultury w dwóch maszynopisu, w formie wydruku komputerowego na adres: Ul. Główna 55, 32-329 Bolesław, woj. Małopolskie lub mailowo na adres ck@gminaboleslaw.pl do dnia 07.10.2019r. Serdecznie zapraszamy na uroczystość finałową naszego Konkursu Poetyckiego do bolesławskiego Dworcu 18 październik 2019 roku o godz. 17.00
 2. Ogłaszamy XXII edycję Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 19 lat. Tematyka wierszy dowolna. Wiersze można składać do 15 października 2019 r. I. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b tel. 42 710 31 17 fax 42 710 32 11 www.mbp.ozorkow.net e-mail: mbp.ozorkow@wp.pl Partnerzy: * WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi * Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział Łódzki II. Cele konkursu: * pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji * wyszukanie i promocja młodych poetów * szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury literackiej i czytelniczej III. Regulamin: 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 lat, głównie mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. W konkursie mogą brać udział również osoby spoza województwa łódzkiego. 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez jednego autora zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie niepublikowanych i dotychczas nienagradzanych w innych konkursach. 3. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest załącznikiem do regulaminu – do pobrania ze strony www.mbp.ozorkow.net lub w siedzibie organizatora. 4. Prace można zgłaszać indywidualnie lub poprzez instytucje: szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby, stowarzyszenia itp. Wiersze powinny być napisane na komputerze - w miarę możliwości prace jednego autora proszę zmieścić na 1 kartce formatu A-4 (mogą być w dwóch kolumnach). Wiersze (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną) wraz z formularzem zgłoszenia uczestnictwa należy dostarczyć w terminie od 9 września do 15 października 2019 r. osobiście do siedziby organizatora lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6b z dopiskiem: „Konkurs poetycki”. e-mail: mbp.ozorkow@wp.pl (wersja elektroniczna). O ważności zgłoszenia decyduje data wpłynięcia – dostarczenia do biblioteki! 5. Zwycięzców wyłoni profesjonalne Jury powołane przez organizatora. 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej na początku grudnia 2019 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 6b. O dokładnym terminie organizator powiadomi wyłącznie laureatów pocztą elektroniczną bądź listownie. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie: www.mbp.ozorkow.net 7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz w mediach. 8. Ewentualne roszczenia wynikające z publikacji przez MBP w Ozorkowie prac, które nie są własnością podpisanego twórcy, należy kierować do osoby podpisującej pracę jako własną. 9. Wszelkie informacje związane z konkursem udzielane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b, tel. 42 710 31 16, 42 710 31 17, kom. 508 100 392.
 3. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna VI edycja Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy. I gdy nas już nie będzie, one będą pracować nad stawaniem się świata… (A. Sulima-Suryn) NAGRODY Kategoria Dorośli: nagrody finansowe: I miejsce - 2.000 zł II miejsce – 1.500 zł III miejsce – 500 zł kategoria Młodzież: nagrody rzeczowe Organizator: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance. Cele konkursu: Rozbudzanie wrażliwości oraz aktywności twórczej, promowanie utalentowanych poetów, konfrontacja twórczości poetyckiej, zwiększenie zainteresowania poezją. Regulamin 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nadesłane utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat i powyżej 18 roku życia. 2. Prosimy o przesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych utworów. Wiersze powinny być opatrzone godłem oraz odpowiednim symbolem: symbol M – kategoria wiekowa od 13 do 18 lat, symbol D – kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia. 3. W Przypadku zgłoszenia poprzez pocztę tradycyjną: w oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem oraz symbolem kopercie, uczestnik zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w załączniku do Regulaminu). 4. Zgłoszenie tekstów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 5. Zgłoszenia niespełniające warunków nie będą uwzględniane. 6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji. Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną, na adres organizatora konkursu: Dział Animacji Kultury BPiCK ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka z dopiskiem „Konkurs Poetycki” - decyduje data stempla pocztowego. lub elektroniczną (wymagany jest skan oświadczenia) na e-mail: bpick.konkursy@gmail.com 7. Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa : - kategoria wiekowa od 13 do 18 lat (M) – 23 września 2019 r. - kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia (D) – 16 września 2019 r. 8. Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 17 październiku 2019 roku w Trzciance podczas Uroczystej Gali, po której odbędzie się koncert Grzegorza Turnaua „Bedford School”. 9. O dokładnym czasie i miejscu Gali Konkursowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie, informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’u BPiCK. 10. Na autorów najlepszych wierszy czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. 11. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu. 12. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży. 13. Wiersze ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatora. 14. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora. Komisarz konkursu: Katarzyna Hołyst tel. 514 081 673 Patronat Honorowy: Stanisław Soyka, patronat medialny: TVP3 Poznań Oświadczenie Oświadczam, że nadesłane wiersze są moim dziełem, nie były publikowane oraz nagradzane. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego (w celach wynikających z regulaminu tego konkursu) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem wierszy na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. ………………………………………… ……………………………… Miejscowość i data Podpis Dane osobowe Godło (pseudonim)……………………………………………… Kategoria wiekowa ……………………………………………. Imię i nazwisko ……………………………………………….. Data urodzenia ………………………………………………… Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica)…............................... …………………………………………….................................. E-mail …………………………………………………………. Tel……………………………………………………………… Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego imię:……………………………………………………… nazwisko:………………………………………………… wiek:……………………………………………………… …………………………………………… czytelny podpis opiekuna *prosimy wypisywać dużymi literami
 4. XIV międzynarodowy konkurs erekcjato od 01.07.2018 - 31.07.2018 do godziny 23.00 i ani minuty dłużej. Nagrody, odpowiadające wartości PLN na dzień 31.07.2018, zostaną przelane na wskazane konto, po podaniu danych po zakończeniu konkursu: I miejsce 300 euro; II miejsce 150 euro; III miejsce 75 euro. W konkursie mogą brać udział utwory nie publikowane wcześniej, ilość utworów jest nieograniczona. Głosowanie komisji na koniec konkursu odbędzie się w ten sposób, że każdy z członków komisji wpisze swoich zwycięzców w okno wyznaczone specjalnie do tego celu w dniu 31.07.2018. Głosować można w czasie od 23.00 - 23.01 dnia 31.07.2018. Głosy oddane przed lub po wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę. Okno po oddaniu głosów zostanie zamknięte. Wszyscy zalogowani mogą brać udział w głosowaniu oddając jeden głos przez cały okres trwania konkursu do 31.07.2018 do godziny 23.00, głosujący nie mogą głosować na swoje utwory, pierwsze trzy utwory, które zwycięża w głosowaniu uczestników poza komisyjnym będą brały udział w końcowym głosowaniu i będą liczone tak samo jak głosy oddane przez tylko jednego członka komisji, tylko jeden taki sam IP może brać udział w głosowaniu. Zalogowani użytkownicy mogą głosować na każde erekcjato opublikowane w dziale Konkurs jeden raz, głosowanie nie jest obowiązkowe. Pod każdym utworem na wąskiej listwie jest miejsce do głosowania, tam oddajemy głosy, przyznając punkty (w skali od 1-10) wyniki są widoczne po oddaniu głosów przez co najmniej czterech głosujących (wyniki są widoczne w Socjeta). Jury głosuje w ten sposób, że wybiera trzy najlepsze erekcjato indywidualnie przyznając im punkty: erekcjato najlepsze 3 punkty; erekcjato na drugim miejscu 2 punkty; erekcjato na trzecim miejscu 1 punkt. Skład jury : lila, olga, Boob, Wojciech Graca, anty-czka, dean, Gacek, pokusa, remik, z tlumu, jaskir, caroll, andreas43, nuel, anna, Margot, m_r, cebreiro, stachu, wre..., sonia, Jergo, Małgorzata Köhler, endorfina, arthelemy, nanie, Velur, Selim, SzaryWilk, Książę Półkrwi, Troy, tachicom, Seilla, fobiak Konkurs odbędzie się na portalu erekcjato.eu w dziale "Konkurs"
 5. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach ogłasza XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza organizowany w ramach XXIV CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW Regulamin Warunki uczestnictwa : 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. 2. Tematyka prac jest dowolna. 3. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz, wyłącznie w języku polskim, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4) . Obowiązuje zasada : jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych. Wiersz powinien być podpisany godłem słownym. Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie. To samo godło powinno występować na dołączonej do wiersza kopercie zawierającej : - dane autora ( imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), - oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Brak oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem utworu do konkursu. 4.Prace należy nadsyłać do dnia 30 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres : Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wysoka 3 89-600 Chojnice Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs poetycki”. 5. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy. Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne , łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 3.000 złotych. O podziale nagród zadecyduje jury. 6. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni do zaprezentowania swoich utworów na Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której - w dniu 4 sierpnia 2018 roku – nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i zwracają koszty dojazdu. Zwrot kosztów podróży dotyczy tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i środków komunikacji zbiorowej. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki : www.bibliotekachojnice.pl po dniu 4 sierpnia 2018 r. 7. Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora na jego publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. : 52 3972807 , lub pisząc na e-mail : biblchj@wp.pl Załącznik do Regulaminu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO „JEDNEGO WIERSZA” 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO „JEDNEGO WIERSZA” a utwór przeze mnie nadesłany nie był nigdzie publikowany ani nagradzany. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO „JEDNEGO WIERSZA”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 992). Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO „JEDNEGO WIERSZA” zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na cele związane z promocją Konkursu i Organizatorów. 3. W przypadku nagrodzenia mojego wiersza, wyrażam zgodę na jego opublikowanie w wydawnictwie pokonkursowym. Jednocześnie udzielam niewyłącznej jednorazowej nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych na wykorzystanie ww. wiersza na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych nośnikach, b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu we wszelkich kanałach dystrybucji, najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w podpunkcie b) – nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. ................................................ ................................................... Miejscowość, data ,czytelny podpis
 6. Na prośbę fundacji zamieszczam informacje o konkursie: Szanowna Redakcjo oraz Użytkownicy, w imieniu Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zapraszamy do wzięcia udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. Konkurs skierowany jest do osób, które pragną: - podzielić się swoją twórczością z czytelnikami (nagrodzone utwory zostaną opublikowane w specjalnym tomiku), - poddać ocenie jury (w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam Ziemianin), - zdobyć nagrodę (I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł.), - … i zaprezentować swoje utwory na scenie Studia Radia Kraków! (uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas jesiennej edycji koncertu z cyklu „Zaczarowane Radio Kraków”) Technika pisarska nie jest ważna, najistotniejsza jest poezja. Wiersze oceniane będą w dwóch kategoriach: „Osób niepełnosprawnych intelektualnie” oraz „Osób z pozostałymi niepełnosprawnościami”. Wiersze oraz komplet wymaganych dokumentów (opatrzone dopiskiem „Konkurs poezji”) należy przesłać do 16 marca 2017 pocztą elektroniczną pod adres: poezja@mimowszystko.org lub pocztą tradycyjną: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4 30-198 Kraków Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne na: http://mimowszystko.org/aktualnosci/slowa-dobrze-ze-jestescie-czekamy-zgloszenia-8-edycji-konkursu/ Zachęcamy także do przeczytania całego wywiadu z jurorem, Wojciechem Bonowiczem: http://mimowszystko.org/aktualnosci/kazdy-wiersz-wyrazem-nadziei/ (istnieje możliwość udostępnienia na Państwa łamach lub stronie) Zapraszamy! W imieniu Fundacji Mimo Wszystko Magdalena Grzesiak
 7. Witam! Jestem młodym recytatorem, który lubi obcować z poezją. Kocham deklamować utwory, tego typu: https://youtu.be/azK7YnPeciA . Okazało się jednak, że są to 2 oddzielne teksty, a chciałbym poszukać jednego na konkurs właśnie w podobnym klimacie. Ma ktoś jakiś pomysł ? Chętnie zmierzę się z jakimś ambitnym tekstem :)
 8. Nim krzykniesz "Na pomoc ginącej miłości!" zważ czyś ją, złaknioną, dość karmił w przeszłości.
 9. Witam wszystkich Forumowiczów. Chciałbym gorąco pogratulować Autorom wyróżnionych prac w Konkursie na fraszkę 01.5.2017, oraz podziękować Jurorom i Mateuszowi za wkład pracy włożony w prace przygotowawcze i w opracowanie konkursu oraz wszystkim współuczestnikom, za wspólną, dobrą zabawę literacką. Oddzielne podziękowania kieruję do tych Forumowiczów, którzy byli mi wsparciem merytorycznym przy nadaniu ostatecznego kształtu utworku. Dziękuję i pozdrawiam :) s
 10. Co mnie dotyka? Drżące dłonie Kto kradnie oddech? Słodkie ciało Pół życia za aniołem gonię Za tym co mnie poskłada w całość Przyszedł. Woli dotykać duszy Ma z chmur utkane palce błogie Chce mnie gdzieś porwać...to już koniec? Nie, to się zbliża Miłość-Ogień
 11. Stary kogut, co lubił stada młodych kure(...), przeczytał raz w gazecie nowiny ponure, że viagra wycofana już z wolnej sprzedaży i na receptę tylko dla płodnych gówniarzy, więc głosem Starszych Panów kur pieje w żałości: „Ratunku!” i: „Na pomoc ginącej miłości!”
 12. Hiobowa miłość matki Ta, której kazano niegdyś przeć i bóle rodzenia ciężkie znosić Dziś skrycie dźwiga krzyż swój jak bogobojny brat klasztorny przywdziany we włosiennicę synu mój, synu, cóż ci uczyniłam nuci matka w smutku i parafrazuje Mistrza swego cicho czemuś się mnie wyrzekł, odkąd grosza brakło syn jej nie odwiedził, obojętny na płacz matki długie lata trwał w pogardzie zżyty raczej bardziej z wódką i oddany tylko trunkom Matka zmarła w samotności wnucząt nigdy nie poznawszy Tak jak Hiob potraktowana wnet na łono Abrahama zaprowadził ją Przedwieczny
 13. lena2_

  Ochrona

  Dopóki na ciebie się gniewam i póki ty na mnie się złościsz, możemy zasypiać spokojnie - oboje bronimy miłości.
 14. palce się wahają dotknąć es albo ce nad-używane z chciwości uczuć bezduszne serwery odrzucają tkliwe spamy error 404 nie ma takiej miłości dilejt wyprzedził enter...
 15. Przepełniona pustka, ruina własnych myśli zamyka oczy, czeka aż się książę wyśni marzenie czy koszmar, nikt jej dziś nie powie jak ubic interes, drapie sie po glowie Gdy była młoda romantyk się marzył taki co z różą u drzwi by się zjawił głowę swą w chmurach wysoko trzymała w każdą niedziele pamiętnik pisała Jak była starsza bardzo się zmieniła namiętność, popęd w sobie obudziła skóra, motocykl i tatuaże ona chce robić co chłopak jej każe Pobódka przychodzi gdy mija trzydziestka dla matki z dzieckiem to nie jest pestka na tapete wejdzie kawaler bogaty samochód, polisa i złote komnaty Tak czasem myślę, zasępiam się smutno jak łatwo przywdziać miłości jest futro bo gdyby tak ludzie naprawdę kochali czy tego wiersza by potrzebowali?
 16. ............................ ................................. Po cóż strużkami swe łzy wylewać pisząc na korze bądź bibulinie? Lepiej przysłowie znane pamiętać, że też Miłość niejedno ma imię...
 17. Pomóżcie tej gnijącej miłości, Wysychającemu źródłu radości, Nie można bezinteresownie stać, Są rzeczy, o które trzeba dbać, Miłość jest dla życia Słońcem, Nie zachodzi wraz z dnia końcem. Gdy serce w środku powoli już gnije, Słabnie leniwie, ale wciąż bije, Walcz, nie pozwól, by coś tak pięknego, Dało się uznać za coś straconego. Gdy widzisz kruka, zamiast gołębia, Gdy zanika gdzieś obrazu głębia, Nie odchodź nigdy z tego miejsca, Nic nie jest ważne, gdy biją dwa serca. By w dniu nie oglądać dwa razy zachodu, Kochaj mocniej, z prostego powodu – Prawdziwa miłość da nam spełnienie, Gdy wyrosną nam już korzenie.
 18. Miłość żyje, nawet gdy umiera, miłość dla zabawy nawet się rozbiera, nie da się udawać miłości, bez czerpania z niej radości, giną noce i giną dni, lecz miłość z tego sobie kpi, dla niej czas nie istnieje, ona zawsze znajdzie swoje blaski i cienie, w blasku księżyca srebrzyście lśni, nie zginie miłość, nawet gdy skończą się dni.
 19. Tylko miłość nigdy nie zginie nie patrzy spod martwych powiek ku wiecznego życia krainie gdy ginie proch marny -człowiek
 20. Urząd Miejski w Nysie zaprasza do udziału w XI EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO „ ORZECH” im. Jerzego Kozarzewskiego „Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność, aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa” J. Kozarzewski R E G U L A M I N I. Organizator: Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 II. Adresaci: Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych : - do lat 18 - powyżej lat 18 III. Zasady uczestnictwa: 1) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, dotąd nie publikowanego (w tym również w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach 2) nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) 3) nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć: a) zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej); b) oświadczenie, że utwór jest oryginalnym dziełem autora i nie był nigdzie publikowany ani nagradzany c) oświadczenie, że autor zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu. 4) Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat). IV. Termin nadsyłania utworów : Prace należy nadesłać do dnia 28 lipca 2017 r. na adres : Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. V. Sposób oceny : Utwory zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora w składzie: 1) Karol Maliszewski – przewodniczący Komisji, 2) Jacek Podsiadło, 3) Marta Klubowicz. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji. VI. Nagrody. Ogólna pula nagród – 4.800,00 zł. Organizator konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach : W kategorii do lat 18 : I miejsce – 700,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 500,00 zł (brutto) III miejsce- 400,00zł (brutto) W kategorii powyżej 18 lat : I miejsce – 1.400,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 1.000,00 zł (brutto) III miejsce - 800,00 zł (brutto) Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. VII. Warunki dodatkowe: 1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 21.10.2017 r. podczas uroczystego ogłoszenia wyników jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca z rezygnacją również ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się po odbiór nagrody pieniężnej (a w przypadku zajęcia I miejsca również statuetki) wysłany zostanie pocztą dyplom. 2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja w dniu 21 października + śniadanie w dniu 22 października 2017 roku). 3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział w uroczystości w dniu 21.10.2017 roku na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego). 4. Laureat konkursu przenosi na organizatora prawa autorskie niewyłączne do nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu. VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu październiku 2017 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników. Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury i rozdanie nagród nastąpi 21 października 2017 r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury w Nysie ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego). Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo do dnia 13.10.2017 roku. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 205, tel. 077 4080578 e-mail : p.kostrzewa@www.nysa.pl. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz Załącznik do Regulaminu XI edycji Turnieju Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH NIEWYŁACZNYCH DO WIERSZA NAGRODZONEGO LUB WYRÓZNIONEGO W XI EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO „ ORZECH” im. Jerzego Kozarzewskiego Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… , zamieszkały/zamieszkałą w .…………..………………………………………………………….…..………………... , legitymujący się dowodem osobistym nr …………....………………………………………, PESEL …………………………..… oświadczam że: 1) jestem autorem i twórcą wiersza ………………………...…., zgłoszonego do w ramach XI edycji Turnieju Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego, organizowanego przez Urząd Miejski w Nysie, 2) przysługują mi, w sposób nieograniczony, wszelkie prawa do wiersza, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe, 3) wiersz został stworzony przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa, 4) wiersz stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania wiersza, 5) przenoszę na Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa autorskie prawa majątkowe niewyłączne, dotyczące wiersza, o którym mowa w pkt.1, 6) przeniesienie autorskich praw majątkowych niewyłącznych następuje na czas nieograniczony i bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje prawo do wykorzystywania wiersza w dowolny sposób w celu informacji, promocji, reklamy i marketingu oraz do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, oraz wykorzystywania wiersza w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash” i innych) na gruncie pól eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, 7) Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do wiersza oraz zbycia majątkowych praw autorskich niewyłącznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 8) znana jest mi treść Regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt.1. Miejscowość: ………………………………………………………………. , Dnia: …………………………………. ……………………………………………………………............. (czytelny podpis składającego oświadczenie)
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Nasza witryna korzysta z plików COOKIES („ciasteczka”). Dowiedz się więcej o COOKIES z naszej Polityki Prywatności Polityka prywatności