Skocz do zawartości
Polski Portal Literacki

Kasia H.

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    2
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Kasia H.

  1. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna VI edycja Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy. I gdy nas już nie będzie, one będą pracować nad stawaniem się świata… (A. Sulima-Suryn) NAGRODY Kategoria Dorośli: nagrody finansowe: I miejsce - 2.000 zł II miejsce – 1.500 zł III miejsce – 500 zł kategoria Młodzież: nagrody rzeczowe Organizator: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance. Cele konkursu: Rozbudzanie wrażliwości oraz aktywności twórczej, promowanie utalentowanych poetów, konfrontacja twórczości poetyckiej, zwiększenie zainteresowania poezją. Regulamin 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nadesłane utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat i powyżej 18 roku życia. 2. Prosimy o przesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych utworów. Wiersze powinny być opatrzone godłem oraz odpowiednim symbolem: symbol M – kategoria wiekowa od 13 do 18 lat, symbol D – kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia. 3. W Przypadku zgłoszenia poprzez pocztę tradycyjną: w oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem oraz symbolem kopercie, uczestnik zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w załączniku do Regulaminu). 4. Zgłoszenie tekstów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 5. Zgłoszenia niespełniające warunków nie będą uwzględniane. 6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji. Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną, na adres organizatora konkursu: Dział Animacji Kultury BPiCK ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka z dopiskiem „Konkurs Poetycki” - decyduje data stempla pocztowego. lub elektroniczną (wymagany jest skan oświadczenia) na e-mail: bpick.konkursy@gmail.com 7. Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa : - kategoria wiekowa od 13 do 18 lat (M) – 23 września 2019 r. - kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia (D) – 16 września 2019 r. 8. Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 17 październiku 2019 roku w Trzciance podczas Uroczystej Gali, po której odbędzie się koncert Grzegorza Turnaua „Bedford School”. 9. O dokładnym czasie i miejscu Gali Konkursowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie, informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’u BPiCK. 10. Na autorów najlepszych wierszy czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. 11. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu. 12. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży. 13. Wiersze ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatora. 14. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora. Komisarz konkursu: Katarzyna Hołyst tel. 514 081 673 Patronat Honorowy: Stanisław Soyka, patronat medialny: TVP3 Poznań Oświadczenie Oświadczam, że nadesłane wiersze są moim dziełem, nie były publikowane oraz nagradzane. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego (w celach wynikających z regulaminu tego konkursu) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem wierszy na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. ………………………………………… ……………………………… Miejscowość i data Podpis Dane osobowe Godło (pseudonim)……………………………………………… Kategoria wiekowa ……………………………………………. Imię i nazwisko ……………………………………………….. Data urodzenia ………………………………………………… Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica)…............................... …………………………………………….................................. E-mail …………………………………………………………. Tel……………………………………………………………… Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego imię:……………………………………………………… nazwisko:………………………………………………… wiek:……………………………………………………… …………………………………………… czytelny podpis opiekuna *prosimy wypisywać dużymi literami
  2. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna VI edycja Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy. I gdy nas już nie będzie, one będą pracować nad stawaniem się świata… (A. Sulima-Suryn) NAGRODY Kategoria Dorośli: nagrody finansowe: I miejsce - 2.000 zł II miejsce – 1.500 zł III miejsce – 500 zł kategoria Młodzież: nagrody rzeczowe Organizator: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance. Cele konkursu: Rozbudzanie wrażliwości oraz aktywności twórczej, promowanie utalentowanych poetów, konfrontacja twórczości poetyckiej, zwiększenie zainteresowania poezją. Regulamin 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nadesłane utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat i powyżej 18 roku życia. 2. Prosimy o przesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych utworów. Wiersze powinny być opatrzone godłem oraz odpowiednim symbolem: symbol M – kategoria wiekowa od 13 do 18 lat, symbol D – kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia. 3. W Przypadku zgłoszenia poprzez pocztę tradycyjną: w oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem oraz symbolem kopercie, uczestnik zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w załączniku do Regulaminu). 4. Zgłoszenie tekstów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 5. Zgłoszenia niespełniające warunków nie będą uwzględniane. 6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji. Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną, na adres organizatora konkursu: Dział Animacji Kultury BPiCK ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka z dopiskiem „Konkurs Poetycki” - decyduje data stempla pocztowego. lub elektroniczną (wymagany jest skan oświadczenia) na e-mail: bpick.konkursy@gmail.com 7. Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa : - kategoria wiekowa od 13 do 18 lat (M) – 23 września 2019 r. - kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia (D) – 16 września 2019 r. 8. Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 17 październiku 2019 roku w Trzciance podczas Uroczystej Gali, po której odbędzie się koncert Grzegorza Turnaua „Bedford School”. 9. O dokładnym czasie i miejscu Gali Konkursowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie, informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’u BPiCK. 10. Na autorów najlepszych wierszy czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. 11. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu. 12. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży. 13. Wiersze ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatora. 14. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora. Komisarz konkursu: Katarzyna Hołyst tel. 514 081 673 Patronat Honorowy: Stanisław Soyka, patronat medialny: TVP3 Poznań Oświadczenie Oświadczam, że nadesłane wiersze są moim dziełem, nie były publikowane oraz nagradzane. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego (w celach wynikających z regulaminu tego konkursu) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem wierszy na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. ………………………………………… ……………………………… Miejscowość i data Podpis Dane osobowe Godło (pseudonim)……………………………………………… Kategoria wiekowa ……………………………………………. Imię i nazwisko ……………………………………………….. Data urodzenia ………………………………………………… Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica)…............................... …………………………………………….................................. E-mail …………………………………………………………. Tel……………………………………………………………… Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego imię:……………………………………………………… nazwisko:………………………………………………… wiek:……………………………………………………… …………………………………………… czytelny podpis opiekuna *prosimy wypisywać dużymi literami
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Nasza witryna korzysta z plików COOKIES („ciasteczka”). Dowiedz się więcej o COOKIES z naszej Polityki Prywatności Polityka prywatności