Skocz do zawartości
Polski Portal Literacki

Urząd Miejski w Nysie

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    3
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

1

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

  1. Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w XIII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO im. Jerzego Kozarzewskiego „ORZECH”. R E G U L A M I N I. Organizator Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik ul. Wałowa 7 48-300 Nysa II. Adresaci Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych : - do lat 18 (dla osób, które nie ukończą 18 lat do dnia 19.10.2019) - powyżej lat 18 (dla osób, które ukończyły lub ukończą 18 lat przed dniem 19.10.2019 ) III. Zasady uczestnictwa 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, nie dłuższego niż trzy strony znormalizowanego maszynopisu, dotąd nie publikowanego (w tym również w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach. Nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy oraz dołączyć płytę CD z utworem w wersji elektronicznej). 2. Nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi i oświadczeniami – wzór karty dostępny na stronie http://www.nysa.eu/strona-2004-turniej_poetycki_orzech.html. Jedna osoba nie może wysyłać kilku utworów pod różnymi godłami.* 3. Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat). IV. Termin nadsyłania utworów Prace należy nadesłać do dnia 6 września 2019 r. na adres: Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik ul. Wałowa 7 48-300 Nysa z dopiskiem „ORZECH”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. V. Ocena Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie: 1) Karol Maliszewski – przewodniczący jury, 2) Marta Klubowicz, 3) Jacek Podsiadło. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji. VI. Nagrody Ogólna pula nagród – 4.800,00 zł. Organizator konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach brutto : W kategorii do lat 18 I miejsce – 700,00 zł oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 500,00 zł III miejsce- 400,00zł W kategorii powyżej 18 lat I miejsce – 1.400,00 zł oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 1.000,00 zł III miejsce - 800,00 zł Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. VII. Warunki dodatkowe 1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 19.10.2019r. podczas uroczystej gali jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca również z rezygnacją ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się na galę rozdania nagród, wysłany zostanie pocztą dyplom. 2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz ze śniadaniem oraz udział w uroczystej kolacji w dniu 19.10.2019r. 3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział w uroczystości w dniu 19.10.2019 na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego). 4. Laureat konkursu przenosi na organizatora prawa autorskie niewyłączne do nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu. VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników. Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury oraz rozdanie nagród nastąpi 19 października 2019 r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury, ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego). Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni na uroczystą galę o której mowa w pkt. VII ust. 1 do dnia 11.10.2019 r. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Nyskim Domu Kultury, tel. 077 433 33 37, e-mail: jagoda.litwin@ndk.nysa.pl.
  2. Urząd Miejski w Nysie zaprasza do udziału w XII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO im. Jerzego Kozarzewskiego „ORZECH” „Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność, aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa” J. Kozarzewski R E G U L A M I N I. Organizator Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 II. Adresaci Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych : - do lat 18 (dla osób, które nie ukończą 18 lat do dnia 20.10.2018) - powyżej lat 18 (dla osób, które ukończyły lub ukończą 18 lat przed dniem 21.10.2018 ) III. Zasady uczestnictwa 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, nie dłuższego niż trzy strony znormalizowanego maszynopisu, dotąd nie publikowanego (w tym również w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach. Nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy oraz dołączyć płytę CD z utworem w wersji elektronicznej). 2. Nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi i oświadczeniami – wzór katy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jedna osoba nie może wysyłać kilku otworów pod różnymi godłami. 3. Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat). IV. Termin nadsyłania utworów Prace należy nadesłać do dnia 10 września 2018 r. na adres: Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa z dopiskiem „ORZECH”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. V. Ocena Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie: 1) Karol Maliszewski – przewodniczący jury, 2) Marta Klubowicz, 3) Jacek Podsiadło. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji. VI. Nagrody Ogólna pula nagród – 4.800,00 zł. Organizator konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach brutto : W kategorii do lat 18 I miejsce – 700,00 zł oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 500,00 zł III miejsce- 400,00zł W kategorii powyżej 18 lat I miejsce – 1.400,00 zł oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 1.000,00 zł III miejsce - 800,00 zł Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. VII. Warunki dodatkowe 1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 20.10.2018 podczas uroczystej gali jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca również z rezygnacją ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się na galę rozdania nagród, wysłany zostanie pocztą dyplom. 2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja w dniu 20 października oraz śniadanie w dniu 21 października 2018 roku). 3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział w uroczystości w dniu 20.10.2018 na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego). 4. Laureat konkursu przenosi na organizatora prawa autorskie niewyłączne do nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu. VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników. Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury oraz rozdanie nagród nastąpi 20 października 2018 r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury, ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego). Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni na uroczystą galę o której mowa w pkt. VII ust. 1 do dnia 12.10.2018 r. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 216 A, tel. 077 4080578, e-mail: p.kostrzewa@www.nysa.pl. Załącznik do Regulaminu XII edycji Turnieju Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego KARTA ZGŁOSZENIOWA XII EDYCJA TURNIEJU POETYCKIEGO im. Jerzego Kozarzewskiego „ORZECH” Godło Imię Nazwisko Data urodzenia Adres do korespondencji E-mail Telefon OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH NIEWYŁĄCZNYCH DO WIERSZA NAGRODZONEGO LUB WYRÓŻNIONEGO W XII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO im. Jerzego Kozarzewskiego „ORZECH” Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… , zamieszkały/zamieszkałą w .…………..………………………………………………………….…..………………... , legitymujący się dowodem osobistym nr …………....………………………………………, PESEL …………………………..… oświadczam że: 1) jestem autorem wiersza ………………………..…………………..………...…., zgłoszonego do w ramach XII edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech”, organizowanego przez Urząd Miejski w Nysie, 2) przysługują mi, w sposób nieograniczony, wszelkie prawa do wiersza, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe, 3) wiersz został stworzony przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa, 4) wiersz stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania wiersza, 5) Utwór nie był nigdzie publikowany (w tym również w Internecie) i nie był nagradzany w innych konkursach, turniejach, przeglądach i itp. 6) przenoszę na Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa autorskie prawa majątkowe niewyłączne, dotyczące wiersza, o którym mowa w pkt.1, 7) przeniesienie autorskich praw majątkowych niewyłącznych następuje na czas nieograniczony i bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje prawo do wykorzystywania wiersza w dowolny sposób w celu informacji, promocji, reklamy i marketingu oraz do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, oraz wykorzystywania wiersza w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash” i innych) na gruncie pól eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, ? Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do wiersza oraz zbycia majątkowych praw autorskich niewyłącznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 9) znana jest mi treść regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt.1. i akceptuje jego postanowienia. Miejscowość: ………………………………………………………………. , Dnia: …………………………………. ……………………………………………………………............. (czytelny podpis składającego oświadczenie)
  3. Urząd Miejski w Nysie zaprasza do udziału w XI EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO „ ORZECH” im. Jerzego Kozarzewskiego „Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność, aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa” J. Kozarzewski R E G U L A M I N I. Organizator: Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 II. Adresaci: Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych : - do lat 18 - powyżej lat 18 III. Zasady uczestnictwa: 1) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, dotąd nie publikowanego (w tym również w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach 2) nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) 3) nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć: a) zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej); b) oświadczenie, że utwór jest oryginalnym dziełem autora i nie był nigdzie publikowany ani nagradzany c) oświadczenie, że autor zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu. 4) Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat). IV. Termin nadsyłania utworów : Prace należy nadesłać do dnia 28 lipca 2017 r. na adres : Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. V. Sposób oceny : Utwory zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora w składzie: 1) Karol Maliszewski – przewodniczący Komisji, 2) Jacek Podsiadło, 3) Marta Klubowicz. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji. VI. Nagrody. Ogólna pula nagród – 4.800,00 zł. Organizator konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach : W kategorii do lat 18 : I miejsce – 700,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 500,00 zł (brutto) III miejsce- 400,00zł (brutto) W kategorii powyżej 18 lat : I miejsce – 1.400,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 1.000,00 zł (brutto) III miejsce - 800,00 zł (brutto) Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. VII. Warunki dodatkowe: 1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 21.10.2017 r. podczas uroczystego ogłoszenia wyników jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca z rezygnacją również ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się po odbiór nagrody pieniężnej (a w przypadku zajęcia I miejsca również statuetki) wysłany zostanie pocztą dyplom. 2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja w dniu 21 października + śniadanie w dniu 22 października 2017 roku). 3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział w uroczystości w dniu 21.10.2017 roku na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego). 4. Laureat konkursu przenosi na organizatora prawa autorskie niewyłączne do nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu. VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu październiku 2017 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników. Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury i rozdanie nagród nastąpi 21 października 2017 r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury w Nysie ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego). Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo do dnia 13.10.2017 roku. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 205, tel. 077 4080578 e-mail : p.kostrzewa@www.nysa.pl. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz Załącznik do Regulaminu XI edycji Turnieju Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH NIEWYŁACZNYCH DO WIERSZA NAGRODZONEGO LUB WYRÓZNIONEGO W XI EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO „ ORZECH” im. Jerzego Kozarzewskiego Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… , zamieszkały/zamieszkałą w .…………..………………………………………………………….…..………………... , legitymujący się dowodem osobistym nr …………....………………………………………, PESEL …………………………..… oświadczam że: 1) jestem autorem i twórcą wiersza ………………………...…., zgłoszonego do w ramach XI edycji Turnieju Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego, organizowanego przez Urząd Miejski w Nysie, 2) przysługują mi, w sposób nieograniczony, wszelkie prawa do wiersza, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe, 3) wiersz został stworzony przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa, 4) wiersz stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania wiersza, 5) przenoszę na Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa autorskie prawa majątkowe niewyłączne, dotyczące wiersza, o którym mowa w pkt.1, 6) przeniesienie autorskich praw majątkowych niewyłącznych następuje na czas nieograniczony i bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje prawo do wykorzystywania wiersza w dowolny sposób w celu informacji, promocji, reklamy i marketingu oraz do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, oraz wykorzystywania wiersza w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash” i innych) na gruncie pól eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, 7) Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do wiersza oraz zbycia majątkowych praw autorskich niewyłącznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 8) znana jest mi treść Regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt.1. Miejscowość: ………………………………………………………………. , Dnia: …………………………………. ……………………………………………………………............. (czytelny podpis składającego oświadczenie)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...