Mateusz

Administratorzy
 • Zawartość

  1496
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 1. Mateusz

  Po prostu ...

  Nie ma problemu, w Hydeparku jest miejsce na wszystko :)
 2. Mateusz

  ciężarne miniaturki

  Co dostrzegę to przeniosę. Użycie przycisku zgłoś statystycznie przyspiesza moją szybkość reakcji o 500%. ;)
 3. Mateusz

  "Miły młody człowiek" Wojtek Bąkowski

  Myślę, że spokojnie można wrzucać też linki z zamiarem dyskusji, tak w ramach "rozruszania" działu. ;)
 4. Mateusz

  PP czy PPL ?

  Zawsze jesteśmy chętni i na współpracę i na promocję konkursów literackich, jednak w drugą stronę bywa z tym gorzej. ;)
 5. Mateusz

  Czemu to ...

  To zrzut ekranu z ustawień bloku przeznaczony tylko dla mnie. Ty lepiej nic nie klikaj. ;)
 6. Mateusz

  Czemu to ...

  Być - jest. Czasem jednak bloki na stronie głównej mogą nie wyświetlać utworów na bieżąco - ze względu na liczbę utworów na forum aktualizują się z niewielkim opóźnieniem.
 7. Mateusz

  Prośba/ propozycja

  Dlatego oba rozwiązania są w formie testu. Wnioski wyciągniemy za dwa tygodnie. :)
 8. Mateusz

  Prośba/ propozycja

  Natalio, czytam, patrzę i zastanawiam się na bieżąco. Przed powrotem z wyjazdu służbowego wolałem jednak nie podejmować decyzji - zbyt dużo pracy mogłoby źle wpłynąć na myślenie. :) Niestety, niewiele jest rozwiązań, które będą działać. Na bazie tej dyskusji w najbliższych dniach wszyscy przetestujemy następujące zmiany: 1. Oceny gwiazdkami w "Wiersze gotowe". Użytkowników, którzy zostawili ocenę widzi wyłącznie administracja. Zależnie od liczby gwiazdek postaram się przesuwać utwory do Warsztatu. Jednocześnie mam nadzieję, że uda nam się ominąć wszelkie próby trollowania - rzucanie jedynek wszystkim, zakładanie kont do głosowania. Najwyżej na bieżąco będziemy zmieniać uprawnienia grup, które głosować mogą. Postaram się jeszcze jakoś "przesunąć" okienko z ocenami, by było również pod samym utworem. 2. Limit 1 utwór na 24 godziny w dziale "Wiersze gotowe" i "Proza". Swój utwór z "Warsztatu" można zgłosić (przycisk zgłoś) po jego dopracowaniu do przeniesienia. Alternatywnie po sprawdzeniu się ocen gwiazdkowych identyczny mechanizm zastosuję w "Warsztatach".
 9. Informację o konkursie zamieszczam na prośbę Służewskiego Domu Kultury: W konkursie może wziąć udział każdy poeta przed debiutem. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, nadesłanie zestawu 4 wierszy własnego autorstwa, które nie były nigdy publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, stronach internetowych, e-bookach ani nagradzane w innych konkursach. Regulamin konkursu Formularz zgłoszeniowy Zgłoszenia przyjmujemy od 9 VII do 15 X 2018r Zbigniew Jerzyna Poeta, rocznik 1938. Urodził się na warszawskim Mariensztacie. Studiował Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w „Nowej Kulturze" w 1957 roku. Jego pierwsza książka ukazała się sześć lat później - był to zbiór wierszy „Lokacje". Napisał ponad 200 słuchowisk radiowych, około 40 sztuk teatralnych w tym: „Tropy", „Iskrą tylko" (nagrodzone na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku), „Rozmowy istotne", „Kto wyprowadzi psa" oraz kilka widowisk telewizyjnych m. in.: „Widmo nocnej podróży", „Gorący ślad", „Księżyc w ruinach", „Nike 43", „Kłosy pochylone". Wydał następujące książki: „Kwiecień", „Realność", „Coraz słodszy piołun", „Modlitwa do powagi", „Przesłanie", „Wiersze wybrane", „Erotyki", „Moment przesilenia", „Bo myśl z siebie zaczętą", „Wybór wierszy", „Małe rapsody", „Pieczęcie", „Wędrówka w słowie", „Listy do Edyty", „A potem już nie", a ostatnio „Zatacza się krąg". Opracował i napisał wstępy do wielu wydawnictw takich autorów, jak: Jan Kochanowski, Jan Lechoń, Miron Białoszewski , Osip Mandelsztam, Anna Achmatowa, Rainer Maria Rilke. Jest autorem antologii „Poeci wyklęci" (od Villona do Morrisona). Zobacz informacje dotyczące wcześniejszej, II. edycji Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. Zbigniewa Jerzyny
 10. Mateusz

  KONKURS!

  Wojenki proszę zostawić na facebooka, nie na forum. Wątek oczyszczony, użytkownik musi przemyśleć swoją postawę na forum - sam wie dlaczego.
 11. Mateusz

  MAKS i MUS

  Wspomniane boty służą do analityki stron www, nie spamowania. Na ten moment, na szczęście, mamy na tyle dobre zabezpieczenia, że te inne, z wiagrą, pigułkami i narkotykami się nie przedrą:)
 12. Mateusz

  MAKS i MUS

  Już wyjaśniam. Forum jest przeglądane nie tylko przez użytkowników i ludzkich gości, a również przez boty (np. indeksujące Google'a, Binga czy Yandexa). Jeśli wątek ma więcej komentarzy = więcej stron, jest przeszukiwany przez automaty znacznie częściej od tych nowozałożonych. Najczęściej w takim przypadku bot włącza każdą ze stron tematu i sprawdza czy jej zawartość się nie zmieniła (i indeksuje treści - te nowododane i edytowane). Aktywność takich przeglądaczy zwiększa się, gdy ktoś skomentuje dany wątek po kilku dniach / kilkudziesięciu godzinach = ten pojawi się na stronie głównej.
 13. Na życzenie biblioteki w Turku udostępniamy informację o konkursie: XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka” Cel Konkursu: stworzenie wydarzenia literackiego promowanie twórców poezji integracja środowisk twórczych Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany do osób pełnoletnich – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni. 1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych. 2. Na Konkurs można przysłać dodatkowo (ale również wyłącznie) wiersz w kategorii specjalnej pod hasłem „Przystanek niepodległość” w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeden wiersz należy nadesłać również w 4 egzemplarzach. 3. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, adres e-mail. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. 4. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających: zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 1 i 2 regulaminu), utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, zestawy bez podpisanego oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych. 5. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 10 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka ul.Dworcowa 5 62-700 Turek z dopiskiem: Konkurs poetycki. 6. W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne: I nagroda i dwa wyróżnienia – za wiersze związane z tematyką Konkursu oraz Nagroda specjalna za wiersz pod hasłem „Przystanek niepodległość”. 7. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora. 8. Wysokość nagród leży w gestii organizatora. 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17 listopada 2018 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 17 listopada 2018 r., najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu. 10. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty). 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 12. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu: OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Włodzimierza Pietrzaka, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych na stronie internetowej organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka”. …………………………………………………………………. (data i CZYTELNY podpis uczestnika Konkursu) 13. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 9.00 do 18.30. Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Tomczyk, Małgorzata Pawłowska. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku. 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marek Nadolny – e:mail: [email protected] 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie. 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane. 9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 14. Mateusz

  Odnośnie Poezja.org

  Ciekawym jest fakt, że rzekomy profesjonalista nie zorientował się, że ów "kod strony to porażka" to gotowy skrypt - ip board. Jestem niezmiernie ciekaw jak ów "programista z np. ukrajany" podszedłby do tematu bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli tak jak profesjonalista dodając wątek, byłbym spłukany po pierwszej interwencji GIODO. :)
 15. Mateusz

  Helena

  Redakcja choćby chciała, nie sprawdzi każdego tematu - najlepiej używać przycisku "zgłoś". Zgodnie z regulaminem forum, użytkownik w momencie publikacji obrazka oświadcza, że ma do niego pełne prawa. W przypadku naruszenia praw autorskich, na życzenie właściciela, możemy skasować taki obrazek "od ręki".