Mateusz

Administratorzy
 • Zawartość

  1484
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 1. Mateusz

  MAKS i MUS

  Już wyjaśniam. Forum jest przeglądane nie tylko przez użytkowników i ludzkich gości, a również przez boty (np. indeksujące Google'a, Binga czy Yandexa). Jeśli wątek ma więcej komentarzy = więcej stron, jest przeszukiwany przez automaty znacznie częściej od tych nowozałożonych. Najczęściej w takim przypadku bot włącza każdą ze stron tematu i sprawdza czy jej zawartość się nie zmieniła (i indeksuje treści - te nowododane i edytowane). Aktywność takich przeglądaczy zwiększa się, gdy ktoś skomentuje dany wątek po kilku dniach / kilkudziesięciu godzinach = ten pojawi się na stronie głównej.
 2. Na życzenie biblioteki w Turku udostępniamy informację o konkursie: XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka” Cel Konkursu: stworzenie wydarzenia literackiego promowanie twórców poezji integracja środowisk twórczych Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany do osób pełnoletnich – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni. 1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych. 2. Na Konkurs można przysłać dodatkowo (ale również wyłącznie) wiersz w kategorii specjalnej pod hasłem „Przystanek niepodległość” w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeden wiersz należy nadesłać również w 4 egzemplarzach. 3. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, adres e-mail. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. 4. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających: zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 1 i 2 regulaminu), utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, zestawy bez podpisanego oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych. 5. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 10 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka ul.Dworcowa 5 62-700 Turek z dopiskiem: Konkurs poetycki. 6. W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne: I nagroda i dwa wyróżnienia – za wiersze związane z tematyką Konkursu oraz Nagroda specjalna za wiersz pod hasłem „Przystanek niepodległość”. 7. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora. 8. Wysokość nagród leży w gestii organizatora. 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17 listopada 2018 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 17 listopada 2018 r., najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu. 10. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty). 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 12. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu: OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Włodzimierza Pietrzaka, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych na stronie internetowej organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka”. …………………………………………………………………. (data i CZYTELNY podpis uczestnika Konkursu) 13. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 9.00 do 18.30. Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Tomczyk, Małgorzata Pawłowska. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku. 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marek Nadolny – e:mail: [email protected] 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie. 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane. 9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 3. Mateusz

  Odnośnie Poezja.org

  Ciekawym jest fakt, że rzekomy profesjonalista nie zorientował się, że ów "kod strony to porażka" to gotowy skrypt - ip board. Jestem niezmiernie ciekaw jak ów "programista z np. ukrajany" podszedłby do tematu bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli tak jak profesjonalista dodając wątek, byłbym spłukany po pierwszej interwencji GIODO. :)
 4. Mateusz

  Helena

  Redakcja choćby chciała, nie sprawdzi każdego tematu - najlepiej używać przycisku "zgłoś". Zgodnie z regulaminem forum, użytkownik w momencie publikacji obrazka oświadcza, że ma do niego pełne prawa. W przypadku naruszenia praw autorskich, na życzenie właściciela, możemy skasować taki obrazek "od ręki".
 5. Mateusz

  Wiersze gotowe

  W którym miejscu? Opcja powinna być w "działaniach moderacyjnych".
 6. Mateusz

  Wiersze gotowe

  "Wiersze gotowe" ma poddział "Proza", który jest przekierowaniem do prozy właśnie. Trudno to zrobić w inny sposób, a chciałem wyróżnić odrobinę działy przeznaczone do prozy - mało kto schodzi w dół. :)
 7. Mateusz

  Bóg ciebie i tak kocha

  To ja może zaproszę do odpowiedniego działu, jeśli miejsce to jakieś ograniczenie dla dyskusji na każdy temat. :) https://poezja.org/dzial/19-hydepark/
 8. Mateusz

  Filtr

  w zasadzie, minął już prawie rok. Wtyczka została wtedy zlecona, wykonawca nam wypadł, kolejny też, a ja przez ostatni kwartał byłem zajęty tymi naszymi wspaniałymi prawnymi nowościami... W skrócie, jest na rozkładówce, trudno powiedzieć kiedy się pojawi.
 9. Witam. Nie wiem, co się dzieje - przeglądarki Firefox i Chrome otwierają adres forum bez problemu, natomiast Opera informuje o awarii strony i nie chce otworzyć. Inne adresy otwiera bez problemu.

 10. Kajam się. Informacja została wysłana do mnie 3 dni temu, jednak trafiła do spamu. Dopiero dziś udało mi się ją złapać.
 11. Poniżej przekazuję informację od Generalnie Smakowicie, organizatora wydarzenia: 26 maja w Częstochowie realizujemy (duet kreatywny Generalnie Smakowicie oraz miasto Częstochowa) projekt „Puls” – widowisko multimedialne, w którym poezję Poświatowskiej zderzyliśmy z muzyką trip hop i drum & bass. Do stworzenia zespołu zaprosiliśmy znakomitych brytyjskich muzyków, którzy w dużej mierze odpowiadają za rozwój sceny muzycznej w Bristolu m.in. Angelo Bruschini, gitarzysta Massive Attack. Natomiast specjalne zaaranżowane na ten koncert utwory zaśpiewają m.in. Brodka, Eldo, Wojciech Waglewski, Skubas, Renata Przemyk czy zespół Jarzębina. Chcielibyśmy zachęcić do uczestnictwa w koncercie nie tylko fanów muzyki, ale także literatury (ostatecznie to Poświatowska jest bohaterką tego wydarzenia). Serdecznie zapraszam na koncert! 26 maja, godz. 21:00 Pl. Biegańskiego, Częstochowa wstęp wolny www.puls-poswiatowska.pl
 12. Nowe brzmienie polityki prywatności jest dostępne tutaj: https://poezja.org/privacy/
 13. Na prośbę fundacji Promocji Kultury URWANY FILM zamieszczam informację o konkursie: Organizator Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM wraz z Konsulatem Generalnym Austrii w Krakowie Honorowy Patronat Ambasador dr Emil Brix IDEA Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w nich także miejsce na nadzieję. Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem samobójczej śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem. Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków. TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy. REGULAMIN I. Na konkurs należy nadesłać zestaw trzech utworów w języku polskim (każdy zestaw w trzech egzemplarzach maszynopisu). II. Każdy zestaw należy opatrzyć godłem umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartę z informacjami o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e–mail, notka biograficzna). Do karty należy złożyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”. III. Utwory należy przesyłać na adres: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM, os. Złota Podkowa 18/3, 31-352 Kraków, z dopiskiem TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2018, do 12 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). IV. Wiersze oceniać będzie jury w składzie: prof. Marek Karwala (literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), poeci Marcin Baran i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski. Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w koperty z godłami. V. Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 21 października 2018 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora. VI. Wręczenie nagród (I, II, III miejsce) nastąpi podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie, w listopadzie 2018 r. VII. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 3 000 zł, II miejsce – 2 000 zł, III miejsce – 1 000 zł. Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. VIII. Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych. IX. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. X Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora: http://fundacjaurwanyfilm.pl/aktualnosci-2/ http://fundacjaurwanyfilm.pl/dzialamy-2/trakl-tat/ https://www.facebook.com/events/154740708697878/ Kontakt z organizatorem: [email protected]
 14. Mateusz

  Wprawni poeci

  To ja dodam tylko, że Netflix inspirował się Chinami. :) https://www.chip.pl/2017/10/chiny-planuja-system-oceny-obywateli/
 15. Mateusz

  Coś ciekawego o przedrostkach

  Dyskusje ogólne to miejsce na wrzucanie ciekawych rzeczy, również o literaturze. Proszę o komentarze z sensem, nie osobiste wycieczki, Bronisławie.