Fraszki 1.05.2017

Dział dla majowego konkursu.


Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:

I. Organizator.

1. Organizatorem konkursu jest firma Lion Project z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14 lok. 3 sprawująca opiekę nad portalem poezja.org, ewentualne reklamacje można kierować na adres e-mail: admin@lionproject.eu do dwóch tygodni po zakończeniu konkursu.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, jedynym warunkiem jest konto w serwisie poezja.org i opublikowanie utworu we wskazanym dziale.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

II. Konkurs

1. Konkurs „Na Pomoc ginącej miłości” rozpoczyna się 01.05.2017 i trwa do 20.05.2017 lub do jednostronnego odwołania przez Organizatora.

2. Konkurs polega na wykonaniu przez uczestnika następujących działań:

I. Opublikowania utworu - fraszki - w dziale Fraszki 1.05.2017;

II. W przypadku wyróżnienia pracy uczestnika, kontakt z przedstawicielem firmy Lion Project za pomocą wiadomości prywatnej na forum poezja.org;

3. Komisja powołana przez Organizatora wyłania zwycięzców w terminie 10 dni roboczych od zakończenia konkursu kierując się subiektywną oceną pracy.

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo złożyć JEDEN utwór, nie ma możliwości zgłaszania prac zbiorowych. W przypadku, gdy uczestnik założy wiele kont i z nich zgłosi wiele prac, każda z nich zostanie zdyskwalifikowana.

5. Skład komisji konkursowej jest utajniony przez organizatora, jednak został powołany spośród członków forum poezja.org.

6. Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator zobowiązany jest do przyznania nagrody uczestnikowi, którego praca jest kolejną najlepszą wg. Komisji w przypadku:

a) niepodania przez zwycięzcę pełnych danych wymaganych do doręczenia nagrody w terminie 3 dni roboczych od wiadomości o wygranej;

b) podania fałszywych danych;

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania pracy, gdy ta nie będzie spełniać jego wewnętrznych norm (będąc wulgarna, złośliwa, obraźliwa, uznana zostanie za „trolling” bądź plagiat) lub zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wielokrotnego zgłoszenia utworu przez autora.

 

III. Nagrody

1. Zestawienie nagród dla Zwycięzców wyłonionych poprzez komisję:

a) Główną nagrodą w konkursie jest 150 zł brutto przekazane przez Organizatora na konto bankowe wskazane przez uczestnika konkursu.

b) Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest 80 zł brutto przekazane przez Organizatora na konto bankowe wskazane przez uczestnika konkursu.

2. Komisja przyzna również nagrodę dla najbardziej merytorycznie komentującego użytkownika w wysokości 40 zł brutto.

3. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę.

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego
 

IV Prawa autorskie

1. Uczestnik publikując Dzieło w dziale Fraszki 1.05.2017 oświadcza, że:

- utwór jest oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania wiersza,
2. Zwycięzca konkursu po kontakcie z Organizatorem przenosi autorskie prawa majątkowe do Dzieła, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wraz z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora przechodzi prawo do rozporządzania, korzystania i dalszego zezwalania na korzystanie z opracowań, o których mowa w art. 2 Prawa Autorskiego

38 utworów w tym dziale

 1. Dyskusje

  • 24 odpowiedzi
  • 4340 wyświetleń
 2. Ratunku !

  • 12 odpowiedzi
  • 2434 wyświetleń
 3. REFLEKSJA

  • 12 odpowiedzi
  • 962 wyświetleń
  • 14 odpowiedzi
  • 871 wyświetleń
 4. Miłość to przeczucie

  • 5 odpowiedzi
  • 722 wyświetleń
 5. niewierna

  • 7 odpowiedzi
  • 703 wyświetleń
 6. Kogucie żale

  • 14 odpowiedzi
  • 905 wyświetleń
 7. SOR

  • 2 odpowiedzi
  • 669 wyświetleń
  • 10 odpowiedzi
  • 753 wyświetleń
 8. Oszukana miłość

  • 0 odpowiedzi
  • 647 wyświetleń
  • 0 odpowiedzi
  • 557 wyświetleń
 9. Prawa rynku

  • 24 odpowiedzi
  • 1394 wyświetleń
 10. Żegluga

  • 0 odpowiedzi
  • 558 wyświetleń
 11. Ochrona

  • 2 odpowiedzi
  • 641 wyświetleń
  • 0 odpowiedzi
  • 667 wyświetleń
 12. A ja

  • 0 odpowiedzi
  • 561 wyświetleń
 13. ratunku

  • 12 odpowiedzi
  • 952 wyświetleń
 14. pomoc

  • 0 odpowiedzi
  • 570 wyświetleń
 15. Stara miłość

  • 0 odpowiedzi
  • 555 wyświetleń
 16. Na pomoc

  • 0 odpowiedzi
  • 618 wyświetleń
 17. Przemija...

  • 0 odpowiedzi
  • 556 wyświetleń
  • 0 odpowiedzi
  • 535 wyświetleń
 18. Korniszon

  • 4 odpowiedzi
  • 670 wyświetleń
  • 6 odpowiedzi
  • 765 wyświetleń
  • 0 odpowiedzi
  • 616 wyświetleń
 19. Jak kochać

  • 16 odpowiedzi
  • 731 wyświetleń
 20. Miłość

  • 2 odpowiedzi
  • 676 wyświetleń
  • 10 odpowiedzi
  • 907 wyświetleń
 21. Żyjemy bo kochamy

  • 3 odpowiedzi
  • 655 wyświetleń
  • 3 odpowiedzi
  • 656 wyświetleń
  • 3 odpowiedzi
  • 618 wyświetleń
  • 1 odpowiedź
  • 529 wyświetleń
  • 4 odpowiedzi
  • 638 wyświetleń
 22. Dinozaury

  • 2 odpowiedzi
  • 654 wyświetleń
  • 0 odpowiedzi
  • 491 wyświetleń
  • 6 odpowiedzi
  • 739 wyświetleń
 23. SOS

  • 3 odpowiedzi
  • 665 wyświetleń
  • 1 odpowiedź
  • 608 wyświetleń