*** (O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona )

Ten wiersz jest autorstwa Słowacki Juliusz.

O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona

Ojczyzno moja - raz jeszcze ku tobie

Otworzę moje krzyżowe ramiona,Wszakże spokojny, bo wiem, że masz w sobie

Słońce żywota.