Przy kościółku

Ten wiersz jest autorstwa Słowacki Juliusz.

Przy kościołku,
Mój aniołku,
Koronka,
Żonka,
Pieczonka.

Przy organku,
Mój B...gdanku,
Szumka
I dumka...

Przy klasztorku,
Mój kaczorku,
Świętość,
Wziętość,
Nadętość.

Przy krzyżyku
Na stoliku
Fakta,
Dwa akta...