*** (Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała)

Ten wiersz jest autorstwa Słowacki Juliusz.

Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała,

Że w posąg mieni nawet pożegnanie.

Ta kartka wieki tu będzie płakała

I łez jej stanie.Kiedy w daleką odjeżdżasz krainę,

Ja kończę moje na ziemi wygnanie,

Ale samotny - ale łzami płynę -

I to pisanie...