Oda do wolności VI

Ten wiersz jest autorstwa Słowacki Juliusz.

Więc słońce już w wolności krajach nie zachodzi?

Wolności skrzydła całą osłoniły ziemię.

Godnym jest oczu Boga wolnych ludzi plemię,

On bohatérów nagrodzi.