*** (Gwiazdy zdwoiły pracę)

Ten wiersz jest autorstwa Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.

Gwiazdy zdwoiły pracę,
szepcząc ziemi:
Nie bój się, nie bój- - -
i ziemia się na wznak obraca
kwiatami
ku niebu.