Bezpieczna rodzina

Ten wiersz jest autorstwa Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.

Kochających się rodzin losy opłakane,
Jakby okrutnym jakimś przewidziane planem,
Powtarzają się w dziejach... Patrzy na to z góry
Nierozłączna Rodzina: Słońce pośród planet.