*** (Ach, to nie było warte)

Ten wiersz jest autorstwa Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.

Ach, to nie było warte
by sny tym karmić uparte

by stawiać duszę na kartę
ach to nie było warte.

Ach, to nie było warte
by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...