Księgi wtóre - Do fraszek

Ten wiersz jest autorstwa Jan Kochanowski.

Fraszki moje (coście mi dotąd zachowały),
Nie chcę, żebyście kogo źle wspominać miały.
Lecz jesli, wam nie g`myśli cudze obyczaje,
Niechaj karta występom, nie personom łaje!
Chcecieli chwalić kogo, chwalcież, ale skromnie,
By pochlebstwa jakiego nie uznano po mnie.
To też wiedzcie, że drudzy swej się chwały wstydzą:
Podobno, że chwalnego w sobie nic nie widzą.